על כנפי הנשר (PDF)          html

תקציר משנה תורה להרמב"ם עם השלמות לזמננו

Основы еврейской жизни по Рамбаму

_________________________________

(PDF) האם ישרוד המערב עד 2084  

Просуществует ли Запад  до 2084 года?

Will the West Survive Until 2084?  


__________________________________

גיבורי ההתנתקות, תודה לכם (PDF)          html


________________ תרגומים ומסות

כח משיח: מחשבות על לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה (PDF)  

על שלוש עבירות (PDF)  

המהנדס טיטוב -- בונה אניות, אוטודידקט (PDF)  

מסעותי עם פאולה (PDF)  

יום הזעם (PDF)  

Comments: Yehoshua Socol +972-50-661-9622
Комментарии, замечания: Йеошуа Сокол +972-50-661-9622